◉ สารบัญเนื้อหา

การจำแนกเครื่องมือแพทย์

การล้างทำความสะอาด

การเตรียมอุปกรณ์เพื่อการฆ่าเชื้อ

การทำลายเชื้อ ทำให้ปราศจากเชื้อ

เครื่องฆ่าเชื้อ Sterilizers

น้ำยาทำลายเชื้อ Disinfectant

มาตรฐานการทำลายเชื้อ ทำให้ปราศจากเชื้อ

หน่วยจ่ายกลาง CSSD

นวัตกรรม ผลงานวิชาการ

น้ำในกระบวนการฆ่าเชื้อ

ตัวชี้วัดการทำให้ปราศจากเชื้อ

การเก็บรักษาอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ

เรื่อง “Wet Pack”

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลในประเทศไทย


◉ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (READ MORE) >>

แสดงเพิ่มเติม

◉ โพสต์ที่มีการดูมากที่สุด

การทำให้ปราศจากเชื้อ Sterilization

การบริหารงานจ่ายกลาง (Central Sterile Supply Management)

การเก็บห่ออุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ