บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ โรงพยาบาลในประเทศไทย

โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

รูปภาพ
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย เป็นโรงพยาบาลที่จัดตั้งโดยเอกชน มีทั้งที่เป็นบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดด้วย โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้าน เช่น โรงพยาบาลทางด้านโรคตา โรงพยาบาลทันตกรรม เป็นต้น บางแห่งก็มีมากกว่าหนึ่งแห่งในกลุ่มบริษัทเดียวกัน ตัวอย่างของโรงพยาบาลเอกชน มีดังนี้ โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลแม่น้ำ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลบางกอกแอดเวนติสต์มิชชั่น โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โรงพยาบาลบางมด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลนนทเวช โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี โรงพยาบาลบางนา1 โรงพยาบาลวิภา-ราม โรงพยาบาลบางนา2 โรงพยาบาลบางนา5 โรงพยาบาลสินแพทย์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ โรงพยาบาลพร้อมมิตร โรงพยาบาลพ

โรงพยาบาลรัฐบาลในประเทศไทย

รูปภาพ
โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคจะขึ้นตรงกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรืออำเภอต่างๆ มีหลากหลายระดับตามขีดความสามารถ แต่สำหรับโรงพยาบาลในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จะขึ้นตรงกับกรมการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นต้น สำหรับโรงพยาบาลเฉพาะทางอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาคจะขึ้นตรงกับกรมการแพทย์ทั้งหมด เช่น สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันโรคทรวงอก สถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นต้น ยกเว้นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดูแลรักษาผู้ป่วยทางด้านจิตเวชจะขึ้นตรงกับกรมสุขภาพจิต เช่น สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สถาบันราชานุกูล เป็นต้น นอกเหนือจากโรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ในประเทศไทยยังมีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่นๆ เช่น สภากาชาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง

รายชื่อโรงพยาบาลทั่วประเทศ

รูปภาพ
รายชื่อโรงพยาบาลทั่วประเทศ ดาวน์โหลด :  รายชื่อโรงพยาบาลทั่วประเทศ

◉ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (READ MORE) >>

แสดงเพิ่มเติม