◉ ดาวน์โหลดคู่มือ


สำหรับผู้ที่ต้องการดาวน์โหลด สามารถ Save หรือ คลิ๊กดาวน์โหลดเพื่อบันทึกไฟล์ได้เลย
ในกรณีมีปัญหา สามารถโพสต์แจ้งได้ที่ Facebook 
https://www.facebook.com/CSSDgotoknow
Hack Sterile Services
@CSSDgotoknow  · Education Website

ห้องสมุด CSSD-gotoknow รายการที่สามารถดาวน์โหลดได้

...............................................................
 1. เอกสาร infection control WHO 2020 
 2. หลักแนวปฎิบัติการทำลายเชื้อในโรงพยาบาล 
 3. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการกรองอากาศ 
 4. ระบบปรับอากาศใน CSSD
 5. แนวทางพัฒนาหน่วยจ่ายกลาง
 6. คู่มือ ออกแบบ CSSD ฉบับกระทรวง 
 7. อุณหภูมิ ความชื้น สำหรับห้องเก็บของปราศจากเชื้อ 
 8. การบริหารจัดการงานการทำให้ปราศจากเชื้อ Parts4,6 
 9. Monitoring giudeline Chart Summary 
 10. HBN_13 มาตรฐาน CSSD ศูนย์เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ หน่วยจ่ายกลาง 
 11. Guideline_CSSD Forum Standard Operating Procedure_SOP 
 12. CSSD พื้นที่ขั้นต่ำ 
 13. CSSD นโยบายหน่วยจ่ายกลาง 
 14. CSSD ที่ตั้งและการจัดแบ่งอาคารสถานที่
 15. CSSD การบริหารบุคลากร 
 16. CSSD การจัดการสิ่งแวดล้อม
 17. CSSD guideline แนวทางการปฏิบัติงาน
 18. CSSD floor plan

........................................................http://www.cssd-gotoknow.org/

◉ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (READ MORE) >>

แสดงเพิ่มเติม

◉ โพสต์ที่มีการดูมากที่สุด

การทำให้ปราศจากเชื้อ Sterilization

การบริหารงานจ่ายกลาง (Central Sterile Supply Management)

การเก็บห่ออุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ