บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ หน่วยจ่ายกลาง CSSD

การบริหารงานจ่ายกลาง (Central Sterile Supply Management)

รูปภาพ
ตอนที่11  # การบริหารงานจ่ายกลาง (Central Sterile Supply Management) มาดูเรื่องการบริหารงานของหน่วยจ่ายกลาง ในโรงพยาบาลหรือในสถานพยาบาล เราควรจัดการเตรียมการหรือบริหารงานบริการอย่างไรบ้าง รวบรวมมาเพื่อเป็นแนวทาง เอาไปเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนได้ การบริหารงานจ่ายกลาง (Central Sterile Supply Management) งานจ่ายกลางเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมากหน่วยงานหนึ่งของสถานพยาบาล มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการรับเครื่องมือที่ปนเปื้อน การทำความสะอาด การบรรจุห่อ และการทำให้ปราศจากเชื้อ และการแจกจ่ายเครื่องมือแพทย์ที่ปราศจากเชื้อเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้กับผู้ป่วยใหม่ได้อย่างปลอดภัย  เรื่องหลักๆในการจัดการก็คือ การกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการอาคาร สถานที่ การจัดการด้านสาธารณูปโภค การจัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ การจัดการด้านบุคลากร การจัดทำตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน เราลองมาดูรายละเอียดกันว่า จะต้องทำอย่างไรบ้าง เรามาเริ่มดูกันที่ข้อแรกก่อนคือ การกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานจ่ายกลาง ต้องมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการ

การแบ่งโซน CSSD

รูปภาพ
การแบ่งโซน CSSD เพื่อการให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ ก่อนนำกลับไปใช้ซ้ำ ในกระบวนการที่เรียกว่า Medical Devices Reprocessing 1.การล้างทำความสะอาดเบื้องต้น 2.การลำเลียงจากหน่วยผู้ใช้สู่ หน่วยทำให้ปราศจากเชื้อกลสง 3.การคัดแยกตรวจสอบเครื่องมือ 4.การล้าง (การแช่น้ำยา เอนไซม์เมติก การล้างด้วยมือ การล้างด้วยเครื่องล้าง) 5.การอบแห้ง 6.การตรวจเช็ค 7.การห่อบรรจุ 8.การอบเชื้อ 9.การตรวจสอบประสิทธิภาพ 10.การเก็บรักษา และการแจกจ่าย CSSD: Central Sterile Supply Department

7 สิ่งสำคัญ…ถ้าต้องการ CSSD ที่ได้มาตรฐาน

รูปภาพ
มาตรฐาน CSSD เจ็ดสิ่งสำคัญ...ง่ายๆ แต่ได้ใจความ  1. ความพร้อมของ CSSD   การลดการปนเปื้อนเครื่องมืออุปกรณ์ผ่าตัด ควรทำในหน่วยงานจ่ายกลางที่มีอุปกรณ์พร้อมได้มาตรฐาน 2. ห้องแพ๊คเครื่องมือ (IAP: Inspection, Assembly and Packing) ควรจะต้องมีความสะอาดในระดับ Clean-room class 8 ต้องควบคุมแรงดันภายในห้อง ให้สูงกว่าห้องอื่นๆ ที่ต่อเนื่อง 3. เครื่องล้าง ควรเป็นแบบสองประตู ที่เปิดสู่ห้องห้องแพ๊คเครื่องมือ (IAP: Inspection, Assembly and Packing) ได้โดยตรง 4. การวางแปลน ออกแบบ CSSD ควรเป็นไปตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ที่ปฏิบัติงานโดยตรง, วิศวกร, นักออกแบบ, ผู้ให้บริการซ่อมบำรุง, ผู้จำหน่ายเครื่องมือ เช่น Sterilizer, Washer-Disinfector 5. การออกแบบ ต้องมองปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และเตรียมพร้อมเพื่อการติดตั้ง และขยายเพิ่ม เช่น การขยายพื้นที่การจัดเก็บ, การเพิ่ม Sterilizer, Washer-Disinfector 6. การจัดการข้อมูล (MIS: Management Information System) ต้องสามารถติดตามผลกระบวนการ Reprocessing ได้ตลอดกระบวนการ เช่น การใช้ระบบ IT เข้าช่วย และต้องมี Com

10 แนวทางในการปรับปรุงงาน CSSD

รูปภาพ
10 ข้อ ที่สามารถลงมือทำได้เลยทันที!  วิธีนี้ไม่ต้องเปลี่ยนมาตรฐานที่มีอยู่แล้ว หรือแม้แต่ระเบียบนโยบายการปฏิบัติใดๆ ที่สำคัญสามารถทำได้ทันทีจริงๆ ยึดหลักเบื้องต้นให้แน่น: ในการล้างทำความสะอาด การทำลายเชื้อ การทำให้ปราศจากเชื้อ ให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน (IFU: Instruction For Use) อย่างเคร่งครัด (แนะนำให้ขอจากผู้แทนจำหน่าย) เตรียมเครื่องมือในการล้างทำความสะอาดให้พร้อมและใช้เครื่องมือในการล้างทำความสะอาด ให้ถูกต้องตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน ในทุกๆขั้นตอน ตั้งคณะขึ้นมาดูแล จาก ห้องผ่าตัด หน่วยควบคุมป้องกันการติดเชื้อ หน่วยบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ห้องส่องกล้อง ส่วนบริหารความเสี่ยง ส่วนคุณภาพ ส่วนความปลอดภัย ส่วนให้การศึกษาความรู้ และหน่วยจัดหา ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอ เน้นย้ำในการ “ทำให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น” และผลกระทบที่เกิดกับผู้ป่วย เขียนขั้นตอนที่ถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ ถ้าไมสามารถปฏิบัติได้ตาม IFU ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์นั้นๆ หรือสอบถามจากผู้ผลิต ยึดเอาตามมาตรฐานและบริบทที่ถูกต้องในปัจจุบัน ในกระบวนการจัดซื้อต้องระบุ

การจัดการ ระบบอากาศ ภายในสถานพยาบาล

รูปภาพ
คู่มือ มาตรฐานการจัดการ ระบบระบายอากาศ ในโรงพยาบาล มาตรฐานการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม ในโรงพยาบาล ปัจจุบันระดับของการปนเปื้อน ของการติดเชื้อในอากาศเพิ่มขึ้นอย่างมาก และส่งผลให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากตามไปด้วย ความสำคัญของระบบการกรองอากาศไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ภายในโรงพยาบาลแต่สถานพยาบาลอื่นๆ เช่น ศูนย์ทันตกรรม และคลีนิครักษาโรคก็ต้องการการกรองอากาศอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน มีข้อมูล คำแนะนำ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ มาตรฐานการจัดการ ระบบระบายอากาศ ในโรงพยาบาล และ มาตรฐานการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม ในโรงพยาบาล มาตรฐานการจัดการ ระบบระบายอากาศ ในโรงพยาบาล มาตรฐานการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม ในโรงพยาบาล

ดู...! ทุกอย่างเริ่มต้นที่นี่ CSSD

รูปภาพ
งาน หน่วยจ่ายกลาง CSSD คือ หัวใจ ไม่ใช่แค่หลังบ้าน "ความปลอดภัยสูงสุดของคนไข้ คือสิ่งที่ต้องไปให้ถึง" It all start here CSSD The critical role CS plays in the delivery of safe, top quality patient care. https://youtu.be/yb9u7JWnqKw Keywords: CSSD , งานหน่วยจ่ายกลาง , มาตรฐานงานจ่ายกลาง

◉ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (READ MORE) >>

แสดงเพิ่มเติม