บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ คุณภาพน้ำ(Water quality)

คุณภาพน้ำ (Water quality) กับกระบวนการล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์

รูปภาพ
คุณภาพน้ำ (Water quality) ตอนที่ 9 สรุป ลักษณะต่างๆ ที่พบจากปัญหาคุณภาพน้ำ ระหว่างกระบวนการ Medical devices reprocessing เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ให้พิจารณาแนวทางเพื่อการแก้ไขต่อไปนี้: ตรวจสอบอุปกรณ์ที่สังเกตได้ และใช้ตาราง เป็นแนวทางในการหาสาเหตุ ตรวจสอบขั้นตอนทั้งหมดระหว่างกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดในกระบวนการขจัดสิ่งปนเปื้อนและการฆ่าเชื้อ/ทำให้ปราศจากเชื้อ ค้นหาเบาะแสความเสียหายของอุปกรณ์ ตัวอย่างมีดังต่อไปนี้: ปล่อยให้คราบสกปรกบนอุปกรณ์แห้งกรังระหว่างการขนส่ง การใช้น้ำเกลือหรือคลอรีนเพื่อทำความสะอาดก่อนหน้าหรือการขนส่งอุปกรณ์ (ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายและเกิดสนิม) การใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้องในการขนส่ง ทำความสะอาด หรือบำรุงรักษา การเกิดสนิม คราบเขม่า การเปลี่ยนสี และข้อบกพร่องอื่นๆ ในห้องเครื่องล้าง-ฆ่าเชื้อหรือเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ความเสียหายที่เห็นก่อนทำความสะอาด หลังการปนเปื้อน หรือหลังบรรจุภัณฑ์/การฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ความเสียหายเฉพาะกับบางอุปกรณ์หรือทุกอุปกรณ์ ความถี่ของปัญหาที่สังเกตได้ (ตลอดเวลา หรือตามคุณภาพน้ำทั่วไป เป็นระยะๆ)คือ

คุณภาพน้ำ (Water quality) กับกระบวนการล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์

รูปภาพ
คุณภาพน้ำ (Water quality) ตอนที่ 2 ลักษณะต่างๆ ที่พบจากปัญหาคุณภาพน้ำ ระหว่างกระบวนการ Medical devices reprocessing น้ำคุณภาพต่ำสามารถนำไปสู่ปัญหาได้หลายอย่างระหว่างกระบวนการ Medical devices reprocessing ดังตัวอย่างที่ได้รวบรวมไว้ต่อไปนี้ ลักษณะที่พบ  (ภาพ2 ผิวของเครื่องมือมีความเสียหายรวมถึง ถูกกัดกร่อน หลุม สนิม รอยแตก) ผิวของเครื่องมือมีความเสียหายรวมถึง ถูกกัดกร่อน หลุม สนิม รอยแตก สาเหตุของปัญหา คุณสมบัติของวัสดุ เกิดความเสียหายจากการใช้งาน คราบสกปรกถูกปล่อยให้แห้งกรังก่อนจะถูกนำมาล้างทำความสะอาดสัมผัสกับสารเคมี (น้ำเกลือ คลอรีน ไอโอดีน และแม้กระทั่งเคมีทำความสะอาดบางชนิด เช่น เคมีที่เป็นกรดต่ำหรือเป็นด่างสูง) น้ำที่มีส่วนผสมของ คลอรีน (โดยเฉพาะเมื่อถูกทำให้ร้อน) หรือค่า pH ของน้ำ คำแนะนำในการแก้ปัญหา ซ่อมแซม หรือทิ้ง ทบทวนวิธีจัดการให้เหมาะสมระหว่างการใช้งาน และในการทำความสะอาด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ (โดยเฉพาะค่า pH คลอรีน และซิลิเกต)  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา อ้างอิง: AAMI TIR34:2014 https://www.cssd-gotoknow.org/ https://www.angelicteam.com/ [Angelicteam – Design Heal

คุณภาพน้ำ (Water quality) กับกระบวนการล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์

รูปภาพ
คุณภาพน้ำ (Water quality) ตอนที่ 8 ลักษณะต่างๆ ที่พบจากปัญหาคุณภาพน้ำ ระหว่างกระบวนการ Medical devices reprocessing น้ำคุณภาพต่ำสามารถนำไปสู่ปัญหาได้หลายอย่างระหว่างกระบวนการ Medical devices reprocessing ดังตัวอย่างที่ได้รวบรวมไว้ต่อไปนี้ ลักษณะที่พบ (ภาพ คราบหินปูนสีขาวจับตัวเป็นก้อนในท่อส่งน้ำและวาล์วของเครื่องล้างอัตโนมัติ กีดขวางทางน้ำเข้า ตะกอนเหล่านี้จึงก่อตัวขึ้นและอาจสะสมตกค้างในอุปกรณ์ทางการแพทย์และสามารถหลุดออกระหว่างการใช้งานและตกค้างในผู้ป่วยได้) คราบหินปูนสีขาวจับตัวเป็นก้อนในท่อส่งน้ำและวาล์ว สาเหตุของปัญหา วาล์วและท่อน้ำอุดตันจากการสะสมของแร่ธาตุในน้ำ แร่ธาตุในน้ำที่เกาะอยู่บนผิวของสายน้ำ ปริมาณน้ำที่มีแร่ธาตุสูง ทำให้เกิดการสะสมของแร่ธาตุ คำแนะนำในการแก้ปัญหา ปฏิบัติตาม IFU ของผู้ผลิตอุปกรณ์ หากต้องการคุณภาพน้ำที่เจาะจง ให้ทำการวิเคราะห์น้ำเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพน้ำที่ถูกต้อง อ้างอิง: AAMI TIR34:2014 https://www.cssd-gotoknow.org/ https://www.angelicteam.com/ [Angelicteam – Design Healthcare Solutions โซลูชันด้านสุขภาพ – นิยามใหม่ของความเป็นเลิศด้านงานปลอดเชื้อ]      

คุณภาพน้ำ (Water quality) กับกระบวนการล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์

รูปภาพ
คุณภาพน้ำ (Water quality) ตอนที่ 7 ลักษณะต่างๆ ที่พบจากปัญหาคุณภาพน้ำ ระหว่างกระบวนการ Medical devices reprocessing น้ำคุณภาพต่ำสามารถนำไปสู่ปัญหาได้หลายอย่างระหว่างกระบวนการ Medical devices reprocessing ดังตัวอย่างที่ได้รวบรวมไว้ต่อไปนี้ ลักษณะที่พบ (ภาพ เกิดคราบ ไบโอฟิล์ม ตกค้าง) เกิดคราบ ไบโอฟิล์ม ตกค้างในเครื่องล้างอัตโนมัติ สาเหตุของปัญหา คราบสไลม์เมื่อเวลาผ่านไป มักปรากฏเป็นสีต่างๆ (ตัวอย่างแสดงเป็นสีแดง) การบำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่ได้ผล ไบโอฟิล์ม การเจริญเติบโตของแบคทีเรียเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่จะกำจัดและไม่ให้เกิด การสัมผัสที่ไม่เพียงพอ (ระหว่างการทำความสะอาด/ ฆ่าเชื้อโรค) และการระบายน้ำไม่ดี (น้ำขัง) คำแนะนำในการแก้ปัญหา ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยเฉพาะเมื่อใช้งานหรือต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ตรวจสอบการบำบัดน้ำที่ใช้สำหรับการล้างอุปกรณ์ขั้นสุดท้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการฆ่าเชื้อ อ้างอิง: AAMI TIR34:2014 https://www.cssd-gotoknow.org/ https://www.angelicteam.com/ [Angelicteam – Design Healthcare Solutions โซลูชันด้านสุขภาพ – นิยามใหม่ขอ

คุณภาพน้ำ (Water quality) กับกระบวนการล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์

รูปภาพ
คุณภาพน้ำ (Water quality) ตอนที่ 5 ลักษณะต่างๆ ที่พบจากปัญหาคุณภาพน้ำ ระหว่างกระบวนการ Medical devices reprocessing น้ำคุณภาพต่ำสามารถนำไปสู่ปัญหาได้หลายอย่างระหว่างกระบวนการ Medical devices reprocessing ดังตัวอย่างที่ได้รวบรวมไว้ต่อไปนี้ ลักษณะที่พบ (ภาพ การเกิดสีดำหรือสีม่วง) การเกิดสีดำหรือสีม่วง บนเครื่องมือแพทย์ สาเหตุของปัญหา สังเกตได้ทั่วไปหลังจากการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ เกิดจากค่า pH สูงหรือต่ำที่ตกค้างอยู่ในอุปกรณ์หลังการทำความสะอาด อาจมาจากคุณภาพของน้ำที่มีการชะล้างไม่เพียงพอ (หรือการทำให้เป็นกลาง) ด้วยสารเคมีทำความสะอาดที่เป็นกรดต่ำหรือเป็นด่างสูง คำแนะนำในการแก้ปัญหา ตรวจสอบกระบวนการทำความสะอาดอุปกรณ์ (รวมถึงกระบวนการของเครื่องล้างอัตโนมัติ) ตรวจสอบค่า pH ของน้ำล้างขั้นสุดท้าย ตรวจสอบคุณภาพน้ำ  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา อ้างอิง: AAMI TIR34:2014 https://www.cssd-gotoknow.org/ https://www.angelicteam.com/ [Angelicteam – Design Healthcare Solutions โซลูชันด้านสุขภาพ – นิยามใหม่ของความเป็นเลิศด้านงานปลอดเชื้อ]                                                

คุณภาพน้ำ (Water quality) กับกระบวนการล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์

รูปภาพ
คุณภาพน้ำ (Water quality) ตอนที่ 3 ลักษณะต่างๆ ที่พบจากปัญหาคุณภาพน้ำ ระหว่างกระบวนการ Medical devices reprocessing น้ำคุณภาพต่ำสามารถนำไปสู่ปัญหาได้หลายอย่างระหว่างกระบวนการ Medical devices reprocessing ดังตัวอย่างที่ได้รวบรวมไว้ต่อไปนี้ ลักษณะที่พบ (ภาพ สีหายไป) ลักษณะของ สีบนกล่องที่หายไป สาเหตุของปัญหา เกิดการฟอกสีเมื่อเวลาผ่านไปโดยเฉพาะกับอลูมิเนียมชุบสี น้ำคลอรีน (โดยเฉพาะเมื่อถูกความร้อน) หรือน้ำ pH สูง/ต่ำ การใช้เคมีทำความสะอาดบางชนิด (เช่น เคมีที่เป็นกรดต่ำหรือเป็นด่างสูง) หรือสารฟอกขาว (สารละลายคลอรีน) ในบางกรณีเกิดจากการใช้น้ำ RO คำแนะนำในการแก้ปัญหา ทบทวนวิธีจัดการให้เหมาะสมระหว่างการใช้งาน และในการทำความสะอาด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ (โดยเฉพาะค่า pH คลอรีน และซิลิเกต)  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา อ้างอิง: AAMI TIR34:2014 https://www.cssd-gotoknow.org/ https://www.angelicteam.com/ [Angelicteam – Design Healthcare Solutions โซลูชันด้านสุขภาพ – นิยามใหม่ของความเป็นเลิศด้านงานปลอดเชื้อ]                                                

คุณภาพน้ำ (Water quality) กับกระบวนการล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์

รูปภาพ
คุณภาพน้ำ (Water quality) ตอนที่ 6 ลักษณะต่างๆ ที่พบจากปัญหาคุณภาพน้ำ ระหว่างกระบวนการ Medical devices reprocessing น้ำคุณภาพต่ำสามารถนำไปสู่ปัญหาได้หลายอย่างระหว่างกระบวนการ Medical devices reprocessing ดังตัวอย่างที่ได้รวบรวมไว้ต่อไปนี้ ลักษณะที่พบ (ภาพ มีจุดหรือคราบสีขาวเป็นชอล์ก (อาจเกิดร่วมกับสีอื่นเช่นสีเขียวหรือสีแดง)) มีจุดหรือคราบสีขาวเป็นชอล์ก (อาจเกิดร่วมกับสีอื่นเช่นสีเขียวหรือสีแดง) สาเหตุของปัญหา ความกระด้างของน้ำ สังเกตได้หลังจากการอบแห้งหรือการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ สะสมบนพื้นผิวเมื่อเวลาผ่านไป ผสมกับสารปนเปื้อนเคมีอื่นๆ (เช่น ทองแดงและเหล็ก) เพื่อให้ได้สีที่ต่างกัน •เคมีภัณฑ์ในการทำความสะอาดบางชนิดสามารถลดผลกระทบเหล่านี้ได้อย่างมากในระหว่างกระบวนการทำความสะอาด สารเคมีตกค้างอื่นๆ (เช่น ตกค้างจากการล้างเคมีทำความสะอาดไม่เพียงพอ สารปนเปื้อนในน้ำอื่นๆ เช่น ซิลิกอนออกไซด์) คำแนะนำในการแก้ปัญหา ตรวจสอบคุณภาพน้ำ  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา พิจารณาการใช้สารเคมีทำความสะอาดที่สามารถทนต่อระดับความกระด้างสูง และการใช้น้ำยาปรับสภาพน้ำเพื่อลดระดับความกระด้าง อ้างอิง: AAMI T

คุณภาพน้ำ (Water quality) กับกระบวนการล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย

รูปภาพ
คุณภาพน้ำ (Water quality) ตอนที่ 4 ลักษณะต่างๆ ที่พบจากปัญหาคุณภาพน้ำ ระหว่างกระบวนการ Medical devices reprocessing น้ำคุณภาพต่ำสามารถนำไปสู่ปัญหาได้หลายอย่างระหว่างกระบวนการ Medical devices reprocessing ดังตัวอย่างที่ได้รวบรวมไว้ต่อไปนี้ ลักษณะที่พบ (ภาพ การเปลี่ยนเป็นสี น้ำตาลทอง, การเปลี่ยนเป็นสี ส้ม น้ำตาล, การเกิดสีหลายสี ('รุ้ง')) การเปลี่ยนเป็นสี น้ำตาลทอง การเปลี่ยนเป็นสี ส้ม น้ำตาล การเกิดสีหลายสี ('รุ้ง') สาเหตุของปัญหา ความร้อนที่มากเกินไปกับพื้นผิวเหล็กกล้าไร้สนิม รวมกับคราบน้ำต่างๆ: เกิดคราบของโครเมียมออกไซด์สังเกตเห็นเป็นคราบ "สีรุ้ง" เมื่อเวลาผ่านไป (และอาจรวมถึงสีน้ำตาลอมน้ำเงินต่างๆ จากทองแดงและเหล็กที่มีอยู่) ชั้นของฟอสเฟตที่เกิดบนพื้นผิว (จากคุณภาพน้ำที่ไม่ดีและแม้แต่สารเคมีทำความสะอาดที่มีฟอสเฟตบางตัวที่ไม่ได้ล้างอย่างถูกต้อง) มักเห็นเป็นสีน้ำตาลอมส้ม การตกค้างของไอโอดีน (ใช้ผิดวิธีในการทำความสะอาด ณ จุดใช้งาน) คำแนะนำในการแก้ปัญหา ทบทวนวิธีจัดการให้เหมาะสมระหว่างการใช้งาน และในการทำความสะอาด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในก

คุณภาพน้ำ (Water quality) กับกระบวนการล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์

รูปภาพ
คุณภาพน้ำ (Water quality) ตอนที่ 1 ลักษณะต่างๆ ที่พบจากปัญหาคุณภาพน้ำ ระหว่างกระบวนการ Medical devices reprocessing น้ำคุณภาพต่ำสามารถนำไปสู่ปัญหาได้หลายอย่างระหว่างกระบวนการ Medical devices reprocessing ดังตัวอย่างที่ได้รวบรวมไว้ต่อไปนี้ ลักษณะที่พบ (ภาพ1 คราบบนเครื่องมือ) คราบบนเครื่องมือ สาเหตุของปัญหา คราบสกปรกถูกปล่อยให้แห้งกรังก่อนจะถูกนำมาล้างทำความสะอาด การล้างไม่มีประสิทธิภาพ จากปัญหาคุณภาพน้ำและสารล้าง ล้างทำความสะอาดได้ยาก (เช่น ไม่แยกชิ้นส่วน การจัดวางในเครื่องล้างไม่เหมาะสม)  คำแนะนำในการแก้ปัญหา ทบทวนวิธีจัดการให้เหมาะสมระหว่างการใช้งาน และในการทำความสะอาด ตรวจสอบความถูกต้องของสารล้างว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับคุณภาพของน้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ (ความกระด้าง)  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา อ้างอิง: AAMI TIR34:2014 https://www.cssd-gotoknow.org/ https://www.angelicteam.com/ [Angelicteam – Design Healthcare Solutions โซลูชันด้านสุขภาพ – นิยามใหม่ของความเป็นเลิศด้านงานปลอดเชื้อ]                                                

◉ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (READ MORE) >>

แสดงเพิ่มเติม