บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ การเตรียมอุปกรณ์เพื่อการฆ่าเชื้อ

โปสเตอร์ วิธีการห่ออุปกรณ์ แบบต่างๆ

รูปภาพ
โปสเตอร์  AAMI ที่แนะนำการห่ออุปกรณ์ สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ นี่คือแนวทางการเตรียมห่ออุปกรณ์ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถเป็นปราการป้องกัน การแทรกตัวผ่านของเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กเข้าไปภายใน

การนำห่ออุปกรณ์เข้าเครื่องนึ่งไอน้ำ Loading

รูปภาพ
การนำห่ออุปกรณ์เข้าเครื่องนึ่งไอน้ำ ควรปฏิบัติดังนี้ Steam Sterilizer and Loading -ห่อผ้าที่มีลักษณะแบน ควรวางบนชั้นวางในลักษณะตะแคง ถาดที่ใส่อุปกรณ์ที่มีช่องที่ก้นถาด ควรจัดวางในแนวราบ -ห่ออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ ควรวางไว้ชั้นล่างของเครื่องนึ่ง และควรวางให้ห่างกันประมาณ 2 – 4 นิ้วฟุต โดยวางบนชั้นเดียวกัน  ห่อที่มีขนาดเล็กควรวางไว้ชั้นบน และแต่ละห่อควรห่างกันประมาณ 1 – 2 นิ้วฟุต และหากจัดเรียงห่ออุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กซ้อนกัน ควรจัดวางในลักษณะสับหว่าง -การจัดวางห่ออุปกรณ์จะต้องไม่ให้ห่ออุปกรณ์สัมผัสกับผนังด้านใน พื้น หรือเพดานของช่องอบ อุปกรณ์ที่ทำด้วยยาง ควรวางในลักษณะตะแคง วางหลวมๆ ไม่ติดกัน และจัดวางไว้บนชั้นวางเดียวกัน เพื่อให้ไอน้ำไหลเวียนและผ่านเข้าไปในห่ออุปกรณ์ได้สะดวก ไม่ควรจัดวางห่ออุปกรณ์ประเภทอื่นไว้ด้วยกันกับห่ออุปกรณ์ประเภทยาง -อุปกรณ์ที่เป็นชามอ่าง หรือเป็นภาชนะที่เป็นของแข็ง ควรวางในลักษณะตะแคงข้าง เพื่อให้อากาศภายในผ่านออกได้สะดวก และหากมีหยดน้ำค้างอยู่ภายในภาชนะ น้ำจะสามารถไหลออกได้ง่าย  หากจำเป็นต้องทำให้อุปกรณ์ประเภทนี้ปราศจากเชื้อพร้อมกับเครื่องผ้า ควรว

การห่ออุปกรณ์ เพื่อการทำให้ปราศจากเชื้อ

รูปภาพ
การเตรียมและการห่ออุปกรณ์เพื่อนำไปทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำ Preparation and Packaging การห่ออุปกรณ์ก่อนนำเข้าเครื่องนึ่งด้วยไอน้ำ  ช่วยป้องกันมิให้อุปกรณ์เกิดการปนเปื้อนเชื้อหลังจากที่อุปกรณ์ได้ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว ทั้งในขณะเก็บและนำส่งอุปกรณ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ  การห่ออุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้มั่นว่าอุปกรณ์ที่อยู่ภายในห่อจะคงสภาพปราศจากเชื้อจนกว่าจะถูกนำออกจากห่อไปใช้งาน คุณสมบัติที่ดีของวัสดุที่ใช้ห่ออุปกรณ์เพื่อนำไปทำให้ปราศจากเชื้อแต่ละวิธี 1.เป็นวัสดุที่เหมาะสมกับวิธีการทำให้ปราศจากเชื้อแต่ละวิธี 2.ทนความร้อน 3.สามารถป้องกันการซึมของน้ำและของเหลวได้ 4.สามารถทนต่อกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อได้ เช่น ทนต่ออุณหภูมิสูง ความชื้น ความดัน 5.ยอมให้สารที่ทำให้ปราศจากเชื้อ เช่น ไอน้ำ แก๊สผ่านเข้าออกได้สะดวก 6.ยอมให้อากาศผ่านออกได้ 7.มีความคงทนไม่ฉีกขาดหรือมีรูทะลุได้ง่าย เมื่อมีการฉีกขาด หรือมีรูเกิดขึ้น สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 8.สามารถป้องกันมิให้อุปกรณ์ที่อยู่ภายในเสียหาย 9.ไม่มีสารพิษตกค้าง 10.ไม่มีเศษผงหรือเส้นใ

◉ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (READ MORE) >>

แสดงเพิ่มเติม