◉ เกี่ยวกับ CSSD-gotoknow.org


เหตุผลของการมีอยู่และควรอยู่ต่อไปของ CSSD-gotoknow.org


                   การนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผ่านการใช้งานกับผู้ป่วยคนก่อนหน้ามาล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเพื่อนำกลับไปใช้ซ้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินงานของโรงพยาบาล ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ต้นทุนการดำเนินงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สถานพยาบาลสามารถมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผ่านกระบวนการแล้วจะยังคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม ด้วยการยึดมั่นมาตรฐานด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด และใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการนำกลับมาใช้ซ้ำๆ ในขณะที่อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพยังคงพัฒนาต่อไป 
                ความสำคัญของการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์กลับมาใช้ซ้ำๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีแต่เพิ่มขึ้นๆ ซึ่งตอกย้ำถึงบทบาทที่สำคัญในการส่งมอบการดูแลรักษาคุณภาพสูงอย่างยั่งยืน
                เพื่อให้สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นคงอยู่และควรอยู่ต่อไป นั่นคือเหตุผลที่ผมพยายามรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ตลอดมาให้อยู่ในรูปของเนื้อหาในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถเป็นแหล่งนำไปปรับใช้ให้เกิดประโบชน์แบบยั่งยืน 
                ผมก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ 5/2/57 ด้วยทรัพย์สินส่วนตัวทำขึ้นมาพื่อเป็นการให้ คืนกลับสู่สังคมและเพื่อนมนุษย์ ในการก่อตั้ง CSSD-gotoknow

สุวิทย์ แว่นเกตุ
Suvit Wankate

ผู้ก่อตั้งและค้นคว้ารวบรวมเรียบเรียงข้อมูล
ในเว็บไซต์ CSSD-gotoknow.org

หากท่านใดที่มีจิตใจสาธาณต้องการร่วมกันทำงานนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้น่ะครับเพื่อร่วมกันแบ่งปัน

นอกจากที่ CSSD-gotoknow.org 
ผมยังเขียนข้อมูลไว้อีกใน facebook ชื่อ Hack sterile services (HASS)

◉ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (READ MORE) >>

แสดงเพิ่มเติม

◉ โพสต์ที่มีการดูมากที่สุด

การทำให้ปราศจากเชื้อ Sterilization

การเก็บห่ออุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ

การบริหารงานจ่ายกลาง (Central Sterile Supply Management)