โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย


โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

เป็นโรงพยาบาลที่จัดตั้งโดยเอกชน มีทั้งที่เป็นบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดด้วย โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้าน เช่น โรงพยาบาลทางด้านโรคตา โรงพยาบาลทันตกรรม เป็นต้น บางแห่งก็มีมากกว่าหนึ่งแห่งในกลุ่มบริษัทเดียวกัน ตัวอย่างของโรงพยาบาลเอกชน มีดังนี้

โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 • โรงพยาบาลยันฮี
 • โรงพยาบาลเวชธานี
 • โรงพยาบาลปิยะเวท
 • โรงพยาบาลหัวเฉียว
 • โรงพยาบาลแม่น้ำ
 • โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
 • โรงพยาบาลรามคำแหง
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล
 • โรงพยาบาลวิภาวดี
 • โรงพยาบาลบางกอกแอดเวนติสต์มิชชั่น
 • โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
 • โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
 • โรงพยาบาลบางมด
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 • โรงพยาบาลสมิติเวช
 • โรงพยาบาลธนบุรี
 • โรงพยาบาลนนทเวช
 • โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
 • โรงพยาบาลสุขุมวิท
 • โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี
 • โรงพยาบาลบางนา1
 • โรงพยาบาลวิภา-ราม
 • โรงพยาบาลบางนา2
 • โรงพยาบาลบางนา5
 • โรงพยาบาลสินแพทย์
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์
 • โรงพยาบาลพร้อมมิตร
 • โรงพยาบาลพญาไท
 • โรงพยาบาลพระราม 9
 • โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 • โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์
 • โรงพยาบาลศิครินทร์

โรงพยาบาลเอกชนในส่วนภูมิภาค

 • โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค
 • โรงพยาบาล ซานเปาโล หัวหิน
 • โรงพยาบาลพิษณเวช
 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
 • โรงพยาบาลขอนแก่นราม
 • โรงพยาบาลพะเยาราม
 • โรงพยาบาลราชเวช
 • โรงพยาบาลเขลางค์นครราม
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
 • โรงพยาบาลเมืองเลย ราม
 • โรงพยาบาลเทพากร
 • โรงพยาบาลสนามจันทร์
 • โรงพยาบาลเมืองราช
 • โรงพยาบาลราชธานี
 • โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม
 • โรงพยาบาลลานนา
 • โรงพยาบาลเอกชล
 • โรงพยาบาลศุภมิตร
 • โรงพยาบาลมนารมย์
 • โรงพยาบาลปิยะรักษ์
 • โรงพยาบาลเทพปัญญา
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
 • โรงพยาบาลเมืองเพชร-ธนบุรี
 • โรงพยาบาลแวนแซนวูร์ด
 • โรงพยาบาลสิริโรจน์
 • โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ
 • โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
 • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • โรงพยาบาลกรุงเทพนครราชสีมา

◉ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (READ MORE) >>

แสดงเพิ่มเติม

◉ โพสต์ที่มีการดูมากที่สุด

การทำให้ปราศจากเชื้อ Sterilization

การเก็บห่ออุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ

การทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบแก๊ส Ethylene Oxide (Eto)