◉ Our partnerAngelic team Design Healthcare Solutions 

เป็นทีมConsultant เฉพาะทางที่มุ่งเน้นการนำเสนอโซลูชั่นที่ครอบคลุมสำหรับการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อในสถานพยาบาล บริการของเราเป็นมากกว่าการจัดหาผลิตภัณฑ์ เรานำเสนอความเชี่ยวชาญในการออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพแผนกปลอดเชื้อส่วนกลาง (CSSD: Central Supply Sterile Department) และหน่วยในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในแผนกส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถให้กับลูกค้าด้วยความรู้และการศึกษา เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานด้านการดูแลสุขภาพ


[Angelicteam – Design Healthcare Solutions โซลูชันด้านสุขภาพ – นิยามใหม่ของความเป็นเลิศด้านงานปลอดเชื้อ]                                               

◉ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (READ MORE) >>

แสดงเพิ่มเติม

◉ โพสต์ที่มีการดูมากที่สุด

การทำให้ปราศจากเชื้อ Sterilization

การเก็บห่ออุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ

การบริหารงานจ่ายกลาง (Central Sterile Supply Management)