◉ อิเล็กทรอนิกส์ Bowie & Dick

 

อิเล็กทรอนิกส์ Bowie & Dick

เป็นวิธีการตรวจสอบโดยการใช้เทคโนโลยีความก้าวหน้าทางอิเลคทรอนิคและการประมวลผลที่มีความเที่ยงตรงด้วยการตรวจจับอากาศและ NCG (Non Condensable Gases) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของไอน้ำที่ใช้สำหรับการนึ่งฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบความดันก่อนสุญญากาศ ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าระบบทั่วไปที่ใช้อยู่ (Conventional Bowie & Dick test) ที่อยู่ในรูปแบบการเตรียมแบบเทียบเคียงทั้งห่อกระดาษและห่อผ้า ในการทดสอบ Bowie & Dick 

ด้วยสถาปัตยกรรมเครื่องอ่าน/ซอฟต์แวร์ของระบบ ที่มีอยู่เพื่ออ่านและบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Bowie & Dick จะทำให้การใช้งานและควบคุมง่ายขึ้น สามารถลดการใช้กระดาษ ลดประมาณขยะที่มีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน สามารถปรับควบคุมต้นทุนให้เหมาะสมในการใช้งาน 

คุณสมบัติที่สำคัญ:

  • การแยก NCG อื่นๆ จากไอน้ำผ่าน SAS ® (Steam Air Separator)
  • อัลกอริธึมการสกัดแยกอากาศและไอน้ำ: Air / NCG
  • ชุดห้องตรวจเป็นแนวนอน: Horizontality
  • ระบบเครื่องมือวินิจฉัยด้วยหม้อนึ่งความดัน: SECURITY MARGIN
  • ใช้ซ้ำได้ต่อเนื่องและสามารถเก็บผลการวิเคราะห์ 400-800 รอบ
  • มาตรฐานการทดสอบตามวิธีที่อธิบายไว้ใน ISO 11140-4 และ ISO 11140-5

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

email: team@angelicteam.com
Tel: 08 1951 2631
........................................................................................

◉ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (READ MORE) >>

แสดงเพิ่มเติม

◉ โพสต์ที่มีการดูมากที่สุด

การทำให้ปราศจากเชื้อ Sterilization

การเก็บห่ออุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ

การบริหารงานจ่ายกลาง (Central Sterile Supply Management)