บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ คู่มือ Medical instrument reprocessing

เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ Medical instruments

รูปภาพ
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ Medical instruments สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือความคิดความเข้าใจโดยทั่วไปที่ว่า วัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือแพทย์เช่น แสตนเลสมีความคงทนถาวรมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวไม่สึกกร่อนไม่เสียหาย โดยที่ความจริงก็คือมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นได้เสมอไป เพราะมันมีโอกาสถูกทำให้เกิดการชำรุดเสียหายได้จากหลายรูปแบบจากการนำมาใช้งานซ้ำๆ เช่น วิธีการใช้ การดูแลรักษา หรือกลไก เคมี ความร้อน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าเราเข้าใจเรื่องวัสดุและคุณสมบัติของมัน และรู้วิธีจัดการกับเครื่องมือเหล่านี้ เราก็จะสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือสแตนเลสของเราออกไปโดยไม่มีปัญหา เครื่องมือผ่าตัดแบบ Micro surgery ต้องการการปฏิบัติในขั้นตอนการทำความสะอาดและการนำมาฆ่าเชื้อ(Medical device reprocessing) อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากความต้องการของการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้มีความละเอียดอ่อนและประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ละเอียดอ่อนและเล็กมาก เครื่องมือทันตกรรมก็ต้องการการดูแลพิเศษเช่นกัน เนื่องจากความหลากหลายอย่างมากและวัสดุพิเศษที่ใช้ในแต่ละกรณี เช่นเดียวกันกับส่วนประกอบเฉพาะของระบบมอเตอร์ในเครื่องมือผ่าตัด

◉ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (READ MORE) >>

แสดงเพิ่มเติม