บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ มาตรฐานที่เกี่ยวกับ CSSD

การทำให้เครื่องมือแพทย์แห้ง และ การตรวจสอบความสะอาดเครื่องมือแพทย์

รูปภาพ
ตอนที่ 9 #การทำให้เครื่องมือแพทย์แห้ง และ   การตรวจสอบความสะอาดเครื่องมือแพทย์ .......................................................................... การทำให้เครื่องมือแพทย์แห้ง  การทำให้เครื่องมือแพทย์ที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วแห้ง ช่วยป้องกันการเจริญของแบคทีเรีย และมีผลต่อประสิทธิภาพการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ เช่น การเจือจางของน้ำยาทำลายเชื้อ การเกิดสารพิษจากปฏิกิริยาของแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ และการเกิด Wet Pack ในกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ เป็นต้น <การทำให้เครื่องมือแพทย์แห้ง > วิธีการทำให้เครื่องมือแพทย์แห้งทำได้โดย 1.ใช้เครื่องอบแห้งด้วยความร้อน (Drying Cabinet) โดยใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมกับเครื่องมือแพทย์ เช่น เครื่องมือประเภทสายยางใช้อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส เครื่องมือสแตนเลสต้องทำให้แห้งทันที โดยใช้อุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันการเกิดคราบบนเครื่องมือ เป็นต้น โดยศึกษาข้อมูลจากคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต 2.กรณีใช้เครื่องล้างอัตโนมัติจะมีโปรแกรมทำให้เครื่องมือแพทย์แห้งในขั้นตอนสุดท้าย 3.กรณีที่เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถทนความร้อนได้ ให้ใช้ผ้าสะอาดชนิดที

มาตรฐานJCI ตอนที่ 1 ทำความรู้จักกับ JCI

รูปภาพ
JCI คืออะไร และ ทำอะไร ? JCI ต่างจาก HA อย่างไร  ? JCI เชื่อถือได้แค่ไหน ? เรียบเรียง: สุวิทย์ แว่นเกตุ JCI คืออะไร และ ทำอะไร ? The Joint Commission International (JCI) เป็นองค์กรอิสระ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลก ด้วยการตรวจประเมินอย่างละเอียด และให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพแก่สถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งมีพัฒนาการในสหรัฐอเมริกามากว่า 60 ปี จนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก  Joint Commission International (JCI) เป็นองค์กรที่ถือกำเนิดจาก The Joint Commission (สหรัฐอเมริกา) ทั้งสององค์กรเป็นอิสระจากกัน , เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และไม่ขึ้นกับรัฐบาล มาตรฐานของ JCI  ได้มาจากแม่แบบ รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ทั่วโลกนำไปประยุกต์ใช้ (เช่น TQA=Thailand Quality Award) JCI เจาะลึกไปถึง “คุณภาพ” ของการรักษาพยาบาล ระหว่าง ผู้ให้การรักษาพยาบาล ( Healthcare Provider) ประกอบด้วย ·  

HBN_13 มาตรฐาน CSSD ศูนย์เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ หน่วยจ่ายกลาง

รูปภาพ
แนะนำ ข้อมูล มาตรฐานสำหรับหน่วยงานจ่ายกลาง ที่กำลังมีแผนจะขยายปรับปรุง หรือออกแบบเพื่อการก่อสร้าง หน่วยจ่ายกลางใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน CSSD (ศูนย์เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ หน่วยจ่ายกลาง) HBN 13 ให้คำแนะนำตั้งแต่การให้แนวความคิด จนสามารถปรับปรุงก่อสร้าง CSSD ได้จนสำเร็จใช้งานได้ ร่วมกับมาตรฐาน ISO 14644 ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน Clean room class 8 มาตรฐาน CSSD  (ศูนย์เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ หน่วยจ่ายกลาง) ผมได้นำลิงค์สำหรับดาวน์โหลด pdf file สำหรับ HBN 13, ISO 14644 และ ISO 13485 ที่จะต้องนำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพ CSSD ตามลำดับจากด้านล่างได้เลยครับ ลิงค์ดาวน์โหลด (Click ดาวน์โหลด) HBN 13 ISO 14644 ISO 13485 ตัวอย่าง CSSD Flow floor plan สามารถติดตาม อัพเดต ใหม่ๆได้อีกช่องทางคือ   https://www.facebook.com/CSSDgotoknow/ สำหรับผู้ที่ต้องการ File presentation งานชมรมจ่ายกลางภาคเหนือ 8-9 Dec 2015 ดาวน์โหลดจากลิงค์ด้านล่างครับ New Trend IN Dental CSSD  ลิงค์ https://drive.google.com/open?id=0B3tB9yHMffmJNjNlZjYwZ0JQVTQ การทำให้ปราศจากเชื้อ 

หนึ่งในTop 5 ของการทำผิดมาตรฐาน JCI

รูปภาพ
หนึ่งในTop 5 อันดับที่พบมากที่สุดในการละเมิดไม่ปฎิบัติตามมาตรฐานการป้องกันความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดอันตรายจากการติดเชื้อ ที่มาจากอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ ในการตรวจโรงพยาบาลที่ขอรับการรับรองมาตรฐาน  JCI ของ Joint Commission-accredited organizations พบว่า“เกี่ยวข้องกับการทำให้ปราศจากเชื้อและการทำลายเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โดยตรง” เนื่องจากผลที่เกิดจากการละเมิดนี้เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมากต่อชีวิต และอาจส่งผลต่อการเสียชีวิต Joint Commission-accredited organizations ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และกำหนดบทลงโทษไว้รุนแรงมาก จะต้องมีการลงมือแก้ไขทันทีโดย สุวิทย์ แว่นเกตุ : แปล เรียบเรียง "Improperly sterilized or high-level disinfected equipment"  Joint Commission-accredited organizations; Issue Two, May 2014 เนื่องจากผลที่เกิดจากการละเมิดนี้เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมากต่อชีวิต และอาจส่งผลต่อการเสียชีวิต Breaches in equipment sterilization and high-level disinfection processes can result in outbreaks of HIV, and hepatitis B and C, as

AAMI คืออะไร AAMI ทำอะไร

รูปภาพ
AAMI Logo ย่อมาจาก AAMI;  the Association for the Advancement of Medical Instrumentation  เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร ตั้งขึ้นเมือ่ปี 1967 ทำหน้าที่ กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมทางการแพทย์ใน อเมริกา AAMI, the Association for the Advancement of Medical Instrumentation, is a nonprofit organization founded in 1967. It is a diverse community of nearly 7,000 healthcare technology professionals united by one important mission—supporting the healthcare community in the development, management, and use of safe and effective medical technology. AAMI is the primary source of consensus and timely information on medical instrumentation and technology. AAMI is the primary resource for the industry, the professions, and government for national and international standards. AAMI provides multidisciplinary leadership and programs that enhance the ability of the professions, healthcare institutions, and industry to understand, develop, manage, and use medical instrumentation and related techno

มาตรฐาน ISO 13485 คืออะไร?,ทำไมต้องได้รับการรับรอง?, ผู้ซื้อได้อะไร?

รูปภาพ
มาตรฐาน ISO 13485 คืออะไร ISO 13485 เป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ผลิต และ ขาย เครื่องมือทางการแพทย์ ข้อกำหนดของระบบนี้มีการนำไปใช้ในระดับนานาชาติ เช่น ยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย โดย ISO 13485 ได้ยึดตามกระบวนการของ ISO 9001:2008 และมาตรฐานของระบบบริหารที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ วัตถุประสงค์หลักของมาตรฐานนี้ คือ การควบคุมอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์การแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการผลิต ติดตั้ง และให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย : -การใช้งานระบบบริหารคุณภาพที่ผ่านการปรับปรุงหลายประการ -แนวทางในการพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยแนวทางการบริหารความเสี่ยง -การยืนยันกระบวนการ -การปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับ -ระบบการติดตามและเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ สาระสำคัญ ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 13485 จะประกอบด้วยข้อกำหนดหลัก ๆ ทั้งหมด 8 ข้อ ได้แก่ -ขอบเขตของมาตรฐาน -การอ้างอิงกฎเกณฑ์ -คำศัพท์ และความหมาย -ระบบบริหารคุณภาพ -ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร -การจัดการทรัพยากร  -การทำให้เกิ

◉ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (READ MORE) >>

แสดงเพิ่มเติม