◉ คู่มือ Sterilization & Disinfection

มาตรฐานการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ

 • ในงานทำให้ปราศจากเชื้อหรือ ทำให้ปลอดเชื้อ เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์การแพทย์ มีศัพท์เทคนิคผสมอยู่มาก บางครั้งมีการใช้พูดแบบทับศัพท์ เข้าใจแล้วจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น
 • การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในการป้องกันการติดเชื้อใน เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการตรวจรักษา ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ดังนั้นเครื่องมือที่นำมาใช้ซ้ำต้องได้รับการทำลายเชื้อหรือทำให้ปราศจากเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
 • การทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ (Steam Sterilization)
  • เครื่องนึ่งไอน้ำแบบแทนที่อากาศ (Gravity Displacement Steam)
  • เครื่องนึ่งไอน้ำแบบสุญญากาศ (Pre-vacuum Steam Sterilizer)
  • การทำปราศจากเชื้อเร่งด่วน (Immediate Use Steam Sterilization (IUSS)/Flash Sterilization)
  • การใช้เครื่องนึ่งไอน้ำชนิดตั้งโต๊ะ (Table Top Sterilizer)
 • การทำให้ปราศจากเชื้อด้วยความร้อนแห้ง (Dry Heat)
  • Gravity Convection
  • Mechanical Convection

ตอนที่ 4 การทำให้ปราศจากเชื้อ วิธีการทางเคมี (Chemical Method)

 • เอทธิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxide: EO)
 • ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แก๊สพลาสม่า (Hydrogen Peroxide Gas Plasma)
 • ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde)

ตอนที่ 5 การทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ (Cleaning of Medical Devices)

 • ปัจจัยที่มีผลต่อการทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์

ตอนที่ 6 การเลือกใช้สารทำความสะอาด (Detergent)

 • การนำสารทำความสะอาดมาใช้ทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ บุคลากรมีหน้าที่ในการทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ ควรศึกษาข้อมูลของสารทำความสะอาดแต่ละชนิดโดยละเอียด จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัท และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของเครื่องมือแพทย์นั้นๆ สารทำความสะอาดที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ ควรมีคุณสมบัติที่ไม่กัดกร่อนเครื่องมือ ฟองน้อย ไม่ทิ้งคราบ และล้างออกได้ง่าย

ตอนที่ 7 การรวบรวมและการเคลื่อนย้ายเครื่องมือแพทย์ปนเปื้อน 

 • (Collection and Transportation of Contaminated Medical Devices) การรวบรวมและการเคลื่อนย้ายเครื่องมือแพทย์ที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งและสิ่งสกปรกต่างๆ ต้องทำด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อในสิ่งแวดล้อมของสถานพยาบาล

ตอนที่ 8 การเตรียมก่อนทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์

 • ขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ หลังจากรับเครื่องมือแพทย์จากหน่วยงานมายังงานจ่ายกลาง บุคลากรควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้ครบถ้วน ได้แก่ หมวก แว่นตา ผ้าปิดปากและจมูก เสื้อคลุมแขนยาว ถุงมือยางอย่างหนาไม่ต่ำกว่าข้อศอก รองเท้าหุ้มสั้น และจัดการกับเครื่องมือตามขั้นตอน

◉ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (READ MORE) >>

แสดงเพิ่มเติม

◉ โพสต์ที่มีการดูมากที่สุด

การทำให้ปราศจากเชื้อ Sterilization

การบริหารงานจ่ายกลาง (Central Sterile Supply Management)

การเก็บห่ออุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ