การจัดเก็บหลอดบรรจุก๊าซเอทิลีนออกไซด์ 100%

คำแนะนำ การจัดเก็บหลอดบรรจุก๊าซเอทิลีนออกไซด์ 100%

Safety Guidelines

Ethylene Oxide (EO) Gas Sterilization

การจัดเก็บหลอดบรรจุก๊าซเอทิลีนออกไซด์ 100% เพื่อการใช้งาน

  • เก็บหลอดบรรจุก๊าซเอทิลีนออกไซด์ 100% ไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100°F (38°C)
  • เก็บหลอดบรรจุก๊าซเอทิลีนออกไซด์ 100% ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมด เช่น ไม้ขีดไฟ บุหรี่ที่จุดแล้ว ประกายไฟ การเกิดประจุไฟฟ้าสถิต
  • ห้ามใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ในเครื่องเพื่อทำการฆ่าเชื้อ
  • ให้เก็บหลอดบรรจุก๊าซเอทิลีนออกไซด์ 100% จำนวนไม่เกิน 12 หลอด ในพื้นที่ฆ่าเชื้อได้ โดยมีการควบคุมอัตราอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 10 ครั้งต่อชั่วโมง ( > 10 Air exchange/ hour )

การจัดเก็บหลอดบรรจุก๊าซเอทิลีนออกไซด์ 100% เพื่อการเก็บรักษา

  • จัดเก็บไว้ในตู้เก็บของเหลวไวไฟ หรือตู้ที่มีการระบายออกสู่ภายนอก (ให้ตรวจสอบข้อกำหนดการเก็บรักษาจากหน่วยงานในท้องถิ่น)

 

Safety Guidelines Ethylene Oxide (EO) Gas Sterilization

Flammable liquid storage cabinets for Class I flammable liquids. 


ตู้เก็บรักษาสารเคมี ของเหลวไวไฟอ้างอิงข้อมูล
1. 3M(TM) Steri-Gas(TM)  EO Gas Cartridges, For Health Care and Life Science Applications Product profile
2. Safety Guidelines Ethylene Oxide (EO) Gas Sterilization, STERIS, Publication ID #M1846EN.2002-12, Rev. C

  • https://www.cssd-gotoknow.org/
  • https://www.angelicteam.com/

[Angelicteam – Design Healthcare Solutions โซลูชันด้านสุขภาพ – นิยามใหม่ของความเป็นเลิศด้านงานปลอดเชื้อ]                                               

◉ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (READ MORE) >>

แสดงเพิ่มเติม

◉ โพสต์ที่มีการดูมากที่สุด

การทำให้ปราศจากเชื้อ Sterilization

การเก็บห่ออุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ

การทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบแก๊ส Ethylene Oxide (Eto)