วิธีการล้างทำความสะอาด Cleaning

ขั้นตอนและวิธีการล้างทำความสะอาด

วิธีการล้างทำความสะอาด ด้วยเครื่อง

ขั้นแรก : การล้างด้วยน้ำ(เย็น*)

ช่วยในการขจัดคราบโปรตีนได้ดีกว่า Cold water is preferred for cleaning as it will remove most of the protein materials (blood, sputum, etc.) that would be coagulated by heat or disinfectants and would subsequently be difficult to remove. 

ขั้นสอง : การใชเอ็นซัยม์ (Enzymatic detergent) 

ช่วยให้ขจัดคราบและทำความสะอาดได้ง่ายกว่าป้องกันการเกิด Biofilms*เกิดขึ้นบริเวรข้อต่อ, บานพับ*Biofilms:A source of infection Enzymatic detergents Break down organic debris (Biofilms)– fats and proteins Soil suspending properties


การเจริญเติบโตของ Biofilms

Enzyme break-down proteins

Biofilms* are microbial masses that attach to surfaces that are immersed in liquids. After they have formed, sterilizing/disinfecting agents must penetrate the agent-resisting biofilms before killing microorganisms within the biofilms.

ขั้นสาม : การใช้แปรงขัดถู

ช่วยให้มีประสิทธิภาพและประหยัดมากกว่าThe most simple, cost effective method is to thoroughly brush the item, keeping the brush below the surface of the water to prevent the release of aerosols. The brush should be decontaminated after use and dried. 

ขั้นสี่ : การล้างด้วยน้ำ(อุ่น*)

ช่วยให้แห้งได้เร็วกว่ามากกว่าRinse items finally in clean, warm water and dry.  Items are then ready for use or disinfection or sterilization. *Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) 

ขั้นที่ห้า : การล้างน้ำสุดท้าย

ควรเป็นน้ำที่สะอาดที่มีการควบคุมมาตรฐานที่ใช้สำหรับการนี้โดยเฉพาะThe quality of the water supply, the final rinse may require distilled or de-ionized water*Canada Communication Disease Report, December 1988 , Volume 24s8

การล้างน้ำสุดท้าย
การล้างภายในท่อกลวง

◉ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (READ MORE) >>

แสดงเพิ่มเติม

◉ โพสต์ที่มีการดูมากที่สุด

การทำให้ปราศจากเชื้อ Sterilization

การเก็บห่ออุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ

การทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบแก๊ส Ethylene Oxide (Eto)