บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10 มาตรการ New normal ใน รพ. มาตรฐาน HA

รูปภาพ
ในโรงพยาบาลมาตรฐาน HA... หลังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID-19) โรงพยาบาลที่อยู่ในระบบการรับรองมาตรฐาน HA จะต้องทำอย่างไรบ้าง ไปดูกัน. 1. มาตรการเข้ม คัดกรอง วัดไข้ ให้ครบทุกจุดเข้าออก   2. ประชาช พนักงาน ต้องสวมหน้ากากอนามัย   3. มีฉากกั้นแบ่งส่วนระหว่างผู้ให้บริการและผู้ป่วย   4. เว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร ทุกจุดรอคิว   5. ทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะทุกๆ 30 นาที ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อคุณภาพสูง   6. มีเครื่องอบฆ่าเชื้อในห้องตรวจและห้องผู้ป่วย   7. ติดตั้งแอลกอฮลล์เจลตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ   8. แยกอาคารผู้ป่วยโรคหวัดและผู้ป่วยต้องสงสัยอาการโควิด-19 9. ฆ่าเชื้อลิฟท์ทุก 1 ชั่วโมง   10. บริการชำระเงิน E-Payments   ........................................ อ้างอิง : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: https://youtu.be/WrT9ybmysII

เครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานสำหรับงาน CSSD

รูปภาพ
37 เครื่องมือพื้นฐาน ที่ CSSD ต้องรู้ รายชื่อเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยจ่ายกลางต้องรู้เพื่อจะได้เรียกได้อย่างถูกต้อง เขียนได้อย่างถูกต้อง สื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง รายการทั้งหมดเป็นรายการเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัด ที่มีการห่อแยกต่างหากจากเซ็ตเครื่องมือหลักเฉพาะ ซึ่งอาจมีการเรียกใช้เสริมเพิ่มเติม และทางหน่วยจ่ายกลางต้องมีการเตรียมแยกต่างหาก Cutting/Dissecting ตัด / ผ่า 1ด้ามมีดผ่าตัด เบอร์ 3 Knife handle  No.3 2ด้ามมีดผ่าตัด เบอร์ 4 Knife handle  No.4 3ด้ามมีดผ่าตัด ยาว เบอร์ 3 Knife handle  long No.3 4ด้ามมีดผ่าตัด เบอร์ 7 Knife handle  No.7 5กรรไกรตัดเนื้อเยื่อบาง เส้นเลือด Metzenbaum Scissors 6กรรไกรตัดไหม Scissors

กรณีศึกษา คำพิพากษาการปฏิบัติงานของแพทย์

รูปภาพ
แพทย์ออกไปทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง 12 นาที เป็นเหตุให้ตัดสินใจผ่าตัดผู้ป่วยล่าช้าเกินควร จึงไม่ได้มาตรฐาน #กรณีศึกษาจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 85/2558 โดยปกติการรักษาผู้ป่วยของแพทย์ไม่น่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการฟ้องคดีปกครอง เพราะ การรักษานั้นมิได้เป็นการกระทำทางปกครอง   แม้แพทย์รักษาช้าไปก็ไม่เป็นเหตุให้ฟ้องกรณีปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควรได้ แต่เนื่องจากแพทย์ถูกควบคุมโดยองค์กรวิชาชีพ คือ แพทยสภา ซึ่งสามารถออกคำสั่งทางปกครองในกรณีมีการร้องเรียนแพทย์ได้ นี่คือต้นเหตุให้แพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับศาลปกครอง ซึ่งศาลอาจวินิจฉัยในเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาของแพทย์ ก่อนที่จะตัดสินได้ว่า คำสั่งของแพทยสภานั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ สรุปข้อเท็จจริงสำคัญ: เมื่อปี 2544 ผู้ป่วยไปคลอดบุตรที่สถานพยาบาลแห่งหนึ่ง (เป็นลักษณะกึ่งเอกชน) โดยมีสูติแพทย์ดูแล ต่อมาเกิดภาวะ fetal distress due to hypoxia due to occult umbilical cord prolapse (กรณีนี้ สายสะดือถูกกด

เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อ

รูปภาพ

24 สัญลักษณ์ บนซอง (Medical devices packing Symbol)

รูปภาพ
กล่องหรือซอง ที่บรรจุอุปกรณ์ Medical devices packing จะมีการพิมพ์สัญลักษณ์ เพื่อบ่งบอก รายละเอียดเบื้องต้น เกี่ยวกับตัวสินค้านั้นๆ เช่น แหล่งผลิต การรับรองมาตรฐาน วันหมดอายุ เป็นต้น เราสามารถ ดูรายละเอียดจาก สัญลักษณ์ บนซอง: Medical devices packing Symbol เหล่านี้ได้ โดย แต่ละ สัญลักษณ์ที่อยู่บนซอง Medical devices packing ตามความหมายดังต่อไปนี้ สัญลักษณ์ บนซอง: Medical devices packing Symbol 1 สัญลักษณ์  เกี่ยวกับ ผู้ผลิต สัญลักษณ์  เครื่องหมายรับรอง สัญลักษณ์  เครื่องหมายรับรอง และหมายเลขกำกับ สัญลักษณ์ บนซอง: Medical devices packing Symbol 2 สัญลักษณ์  เลขอ้างอิง แคตตาล็อค สัญลักษณ์  เลขอ้างอิง ลำดับชุดการผลิต สัญลักษณ์  กำหนดวัน หมดอายุ สัญลักษณ์ บนซอง: Medical devices packing Symbol 3 สัญลักษณ์  คำเตือน โปรดศึกษาเอกสารที่แนบมา สัญลักษณ์  ห้าม นำมาใช้ซ้ำ สัญลักษณ์  วันที่ผลิต สัญลักษณ์ บนซอง: Medical devices packing Symbol 4 สัญลักษณ์  ไม่มีส่วนผสมของ วัสดุ LATEX สัญลักษณ์  ไม่มีส่วนผสมของ วัสดุ PVC สัญลักษณ์  ทำให้ปราศจากเชื้อ ด้วย EO สัญลั

IT: ข่าวจาก Microsoft ดาวน์โหลดฟรี Window 10

รูปภาพ
ประกาศจาก  Microsoft ดาวน์โหลดฟรี Windows 10 Insider Preview ISO ดาวน์โหลดฟรี Window 10 Download links Product key: 6P99N-YF42M-TPGBG-9VMJP-YKHCF Windows 10 Insider Preview  (x64) - Build  10074   Download  ( 3.68 GB )   Windows 10 Insider Preview  (x86) - Build  10074   Download  ( 2.67 GB )  

วิธีสร้าง Passion ในการทำงาน ทำในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ทำ

รูปภาพ
สิ่งที่ทุกคนต้องค้นหาเพื่อตัวเอง หากเราพบว่าการทำงานที่ตัวเองทำแล้วรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ทำ  เราสนุกกับมัน เราสุขกับมัน สิ่งนี้แหละที่เราอยากอยู่กับมัน ไม่ได้ทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่  แต่เราทำเพราะต้องการอยู่กับมันเหมือนมันกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรา นี่คือวิธีคิดง่ายๆในการค้นหา Passion ส่วนเงินรายได้คำชื่นชมยินดีและสิ่งที่จะตามมามันเป็นแค่ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้น  จะมากหรือน้อยนั้นก็อยู่ที่การที่มันถูกตีคุณค่าโดยผู้อื่น  และคุณค่าที่ถูกตีโดยผู่อื่นก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ  สิ่งที่เราต้องการคือแค่อยากทำมันเพราะมันคือตัวตนที่แท้จริงของเรา คือ  Passion สำหรับ Passion หากคนเราไม่แสแสร้งหรือทรยศตนเองโดยการพยายามจะเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตนเอง  เราจะรู้คุณค่าว่าการยอมรับความชอบและความหลงใหลของตัวเองเป็นสิ่งที่เรามีอยู่นั้นคือวิถีและทางออกที่ธรรมชาติออกแบบชีวิตไว้ให้แล้ว จะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญ หากพบแล้วจงอยู่กับมัน หากยังไม่พบจงค้นหาต่อ และความซื่อสัตย์ต่อตนเองจะพาเราไปพบ Passion Passion วันหนึ่งสิ่งเล็กๆที่เราทำมันจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และวันนั้นเราจะเข้าใจ อย่าแค่คิดแต่จงค้นหามั

พิธีตรุษสงกรานต์

รูปภาพ
สงกรานต์ ประเพณีตรุษสงกรานต์ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อ สงกรานต์ เป็นประเพณีของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน ศรีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอินเดีย สันนิษฐานว่า สงกรานต์ได้รับอิทธิพลมาจากเทศกาลโฮลี ในอินเดีย แต่เทศกาลโฮลีจะใช้การสาดสีแทน เริ่มในทุกวันแรม 1 ค่ำเดือน 4 คือ ในเดือนมีนาคม สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต หมายถึง "การเคลื่อนย้าย" ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี คือการเคลื่อนขึ้นปีใหม่ในความเชื่อของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สงกรานต์สืบทอดมาแต่โบราณคู่กับตรุษ จึงเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เดิมวันที่จัดเทศกาลกำหนดโดยการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่ปัจจุบันระบุแน่นอนว่า 13 ถึง 15 เมษายน วันขึ้นปีใหม่ไทยเป็นวันเริ่มปีปฏิทินของไทยจนถึง พ.ศ. 2431 จากนั้นวันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่จนถึง พ.ศ. 2483 พิธีสงกรานต์เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะ

◉ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (READ MORE) >>

แสดงเพิ่มเติม