บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ การควบคุมป้องกันการติดเชื้อ (Infection control)

เจาะลึก "10 มาตรการ New normal" สำหรับโรงพยาบาลมาตรฐาน HA

รูปภาพ
  เจาะลึก "10 มาตรการ New normal" สำหรับโรงพยาบาลมาตรฐาน HA (ตอนที่ 1.) มาตรการที่ถูกกำหนดออกมาให้โรงพยาบาลมาตรฐาน HA ต้องปฏิบัติตามมีอะไรบ้าง (1) HA ได้ประกาศมาตรการออกมา 10 ข้อ เพื่อให้โรงพยาบาลมาตรฐาน HA นำไปใช้เป็นมาตรการต่อเนื่องในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทั้งหมดมี 10 มาตรการ คือ 1. มาตรการเข้ม คัดกรอง วัดไข้ ให้ครบทุกจุดเข้าออก 2. ประชาชน พนักงาน ต้องสวมหน้ากากอนามัย 3. มีฉากกั้นแบ่งส่วนระหว่างผู้ให้บริการและผู้ป่วย 4. เว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร ทุกจุดรอคิว 5. ทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะทุก ๆ 30 นาที ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อคุณภาพสูง 6. มีเครื่องอบฆ่าเชื้อในห้องตรวจและห้องผู้ป่วย 7. ติดตั้งแอลกอฮอล์เจลตามจุดต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 8. แยกอาคารผู้ป่วยโรคหวัดและผู้ป่วยต้องสงสัยอาการโควิด-19 9. ฆ่าเชื้อลิฟท์ทุก 1 ชั่วโมง 10. บริการชำระเงิน E-Payments มาตรการที่น่าสนใจและต้องทำความเข้าใจคือ ข้อ 6. การอบฆ่าเชื้อในห้องตรวจและห้องผู้ป่วย มีความสำคัญอย่างไร ทำไมต้องให้มี “การอบฆ่าเชื้อในห้องตรวจและห้องผู้ป่วย” จากข้อมูลเกี่ยวกับ การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 มีประเด็นท

10 มาตรการ New normal ใน รพ. มาตรฐาน HA

รูปภาพ
ในโรงพยาบาลมาตรฐาน HA... หลังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID-19) โรงพยาบาลที่อยู่ในระบบการรับรองมาตรฐาน HA จะต้องทำอย่างไรบ้าง ไปดูกัน. 1. มาตรการเข้ม คัดกรอง วัดไข้ ให้ครบทุกจุดเข้าออก   2. ประชาช พนักงาน ต้องสวมหน้ากากอนามัย   3. มีฉากกั้นแบ่งส่วนระหว่างผู้ให้บริการและผู้ป่วย   4. เว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร ทุกจุดรอคิว   5. ทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะทุกๆ 30 นาที ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อคุณภาพสูง   6. มีเครื่องอบฆ่าเชื้อในห้องตรวจและห้องผู้ป่วย   7. ติดตั้งแอลกอฮลล์เจลตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ   8. แยกอาคารผู้ป่วยโรคหวัดและผู้ป่วยต้องสงสัยอาการโควิด-19 9. ฆ่าเชื้อลิฟท์ทุก 1 ชั่วโมง   10. บริการชำระเงิน E-Payments   ........................................ อ้างอิง : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: https://youtu.be/WrT9ybmysII

◉ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (READ MORE) >>

แสดงเพิ่มเติม