บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

หน้ากากอนามัย

รูปภาพ
ปัญหาของการสวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัย เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (COVID-19) บางคนต้องสวมใส่อยู่ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดผลต่อสุขภาพจิตหรือบางครั้งก่อให้เกิดความรำคาญแต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ปัญหาที่ต้องประสบโดยเฉพาะเพศหญิงที่ต้องมีการ Makeup ดูเหมือนว่าจะมีมากกว่าเพศชาย โครงสร้างหนากากอนามัยเพื่อการสวมใส่ที่สะดวกสะบายขึ้น ประโยชน์: ของหน้ากากอนามัย หน้าที่ของหน้ากากอนามัย คือปกป้องผู้สวมใส่ให้ปลอดภัยจากการสัมผัสละอองฝอยของน้ำมูกน้ำลาย ซึ่งอาจมีเชื้อ และเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยที่สวมใส่แพร่เชื้อออกไป แต่ในขณะเดียวกันหากใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกวิธีก็อาจเป็นสาเหตุให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้อมากขึ้น และไม่ป้องกันการแพร่เชื้อเท่าที่ควร ปัญหา: ของการสวมหน้ากากอนามัย การสวมใส่หน้ากากอนามัยจะต้องอยู่กับเราไปอีกนาน และไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ ปัญหาหลักๆ ที่เกิดขึ้นจากการสวมใส่หน้ากากอนามัยก็คือ การเลื่อนขึ้นเลื่อนลง ไม่อยู่ในตำแหน่งที่พอดีตลอดเวลา พื้นที่หายใจไม่โล่ง บางครั้งชั้นหน้ากากด้านในอยู่ชิดปิดรูจมูกหายใจติดขัด ลิปสติกเลอะเปรอ

◉ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (READ MORE) >>

แสดงเพิ่มเติม