บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% กับการนำมาใช้ในการอบฆ่าเชื้อหน้ากาก N95

รูปภาพ
 แถลงข่าว ความสำเร็จในการวิจัย การนำไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ 12% มาใช้ในการอบฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 เพื่อนำมาใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัย จากเดิมที่ใช้ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ที่ความเข้มข้นที่ 58% เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) แถลงความสำเร็จในการวิจัยเครื่องอบฆ่าเชื้อระบบไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ (H2O2) ด้วยเทคโนโลยีปลอดเชื้อระบบอุณหภูมิต่ำ โดยใช้ความเข้มข้นของน้ำยาไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์เพียง 12% สำหรับอบฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) ได้อย่างปลอดภัย ปราศจากสารตกค้าง การสวมใส่สะดวกสบาย และคงลักษณะทางกายภาพเหมือนหน้ากากใหม่ ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพการกรองของหน้ากาก สามารถกรองอนุภาค PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 85% ตามมาตรฐานที่กำหนด และยังสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.3 ไมครอน ได้มากกว่า 94% จึงประหยัด และช่วยบรรเทาภาวะการขาดแคลนหน้ากาก N95  ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. และ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง 1992 (จำกัด) ผู

Poster presentation งาน IAHCSMM 2016. SAN ANTONIO

รูปภาพ
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย Best Practices .ในงาน IAHCSMM 2016. SAN ANTONIO, TX APRIL 24-27, 2016.

ใหม่ นวัตกรรม! การนำเลือดที่แข็งตัว ออกจากเส้นเลือด

รูปภาพ
การทำงาน  อาศัยเทคโนโลยีการ Vacuum บวกกับการหดตัวขยายตัวของขดลวด ร่วมกับ Real time X-ray.

เครื่องมือ ตรวจดู เส้นเลือด

รูปภาพ
Vein Viewer นวัตกรรมที่ช่วยในการมองหาเส้นเลือด เพื่อให้การทำงานของแพทย์และพยาบาล สะดวกและมีความแม่นยำมากขึ้น การแทงน้ำเกลือ การเจาะเลือด โดยเฉพาะในคนไข้เด็ก ที่มักจะมองเห็น หรือหาเส้นได้ยากๆ เครื่องมือ ตรวจดู เส้นเลือด 01 เครื่องมือ ตรวจดู เส้นเลือด 02 เครื่องมือ ตรวจดู เส้นเลือด 03 เครื่องมือ ตรวจดู เส้นเลือด 03 เครื่องมือ ตรวจดู เส้นเลือด 04

◉ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (READ MORE) >>

แสดงเพิ่มเติม